Opłaty

Koleżanki i Koledzy!

Poniżej, w imieniu zarządu klubu,  przekazuję wszystkie niezbędne informacje o składkach i sposobie ich regulowania w roku 2015.

SKŁADKI ROCZNE:

Składka członkowska zwykła 120 zł

Składka członkowska junior (do 14 lat) – 5 zł – płatna tylko gotówką u skarbnika

Składka członkowska młodzież – (15 – 18 lat) – 60 zł

WPISOWE (dotyczy tylko nowych członków, którzy złożyli stosowną deklarację członkowską i spełnili wymogi regulaminowe*) – 35  zł

* informuje, że wszyscy, którzy złożyli deklarację do dn. 01.02.2015 zostali przyjęci w poczet członków i mogą wnosić opłaty.

Składki: zwykła i młodzieżowa mogą być wniesione w 2 równych półrocznych ratach, tj. odpowiednio:

dla składki zwykłej – 2 x 60 zl

dla składki młodzieżowej – 2 x 30 zł

Składki roczne należy wnieść do końca marca 2015, natomiast ratalne: I rata do końca marca, II rata do końca lipca 2015.

Składki zwykle i młodzieżowe można uiścić gotówką u skarbnika klubu, kol. Adama Kocika, lub przelewem na konto klubu. Dane do przelewu poniżej:

właściciel rachunku:
KINGFISHER CLUB
ul. Kazimierza Wielkiego 65

50-077 Wrocław

nr rachunku:
31 2030 0045 1110 0000 0384 0650
tytułem:

i tu mamy kilka opcji do wyboru:

dla składki rocznej
– „Składka  członkowska roczna 2015 – imię i nazwisko”

– „Składka członkowska młodzieżowa 2015 – imię i nazwisko”

dla składki półrocznej:
– „Składka  członkowska 1/2015 – imię i nazwisko”

– „Składka członkowska młodzieżowa 1/2015 – imię i nazwisko”

Na koniec chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy pomimo stosunkowo krótkiego okresu oficjalnej działalności klubu zdecydowali się wnieść opłaty roczne w roku 2014. Dzięki Wam mogliśmy wykonać niezbędne pieczątki, karty klubowe, coś przekąsić na spotkaniach w muzeum i zorganizować spotkanie wigilijne na odpowiednim poziomie. Na kolejne nasze zebranie przygotowane zostanie rozliczenie pozyskanych dotąd środków, których jeszcze całkiem sporo zostało do wykorzystania.

Bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i gorąco zachęcam do regulowania składek w miarę posiadanych możliwości, bez zbędnej zwłoki. Pozwoli to na odpowiednie zagospodarowanie środków i precyzyjne określenie naszych możliwości działania w roku 2015.

Krzysiek Wawer

Dodaj komentarz