FORUM Wędkarzy Dolnośląskich

Z radością informujemy, że zainicjowaliśmy działalność FORUM Wędkarzy Dolnośląskich. W ten oto sposób zrodziła się pierwsza taka platforma, której zadaniem będzie zidentyfikowanie wszystkich najważniejszych problemów nurtujących nas wędkarzy i wypracowanie skutecznych sposobów ich rozwiązywania. FORUM to cykl spotkań, w których udział może wziąć każdy członek Polskiego Związku Wędkarskiego. Każdy może przedstawić swoje zdanie, wymienić się informacją po to, aby korzystając z doświadczeń wszystkich uczestników znaleźć drogę do spełnienia swoich oczekiwań. W trakcie obrad FORUM zajmiemy się nie tylko problemami związanymi bezpośrednio z naszą pasją – wędkarstwem. Będziemy zbierać informacje o nieprawidłowościach i piętnować wszelką patologię jaka ma miejsce w naszej organizacji za sprawą nieuczciwych działaczy. Żywimy nadzieję, że szeroki udział społeczności wędkarskiej może stanowić zaczątek do napisania nowej historii dolnośląskiego wędkarstwa opartego na praworządności i dbałości o nasze wody. Pierwsze spotkanie, którego pierwszorzędnym tematem będzie poznanie największych bolączek wędkarzy okręgu wrocławskiego i zapoznanie z jego obecną sytuacją już w październiku!forum

 

Adres do forum